Kjøps- og leveringsbetingelser

Kjøps- og leveringsbetingelser

 

Bestilling

For å handle i vår nettbutikk må man ha fylt 18 år. Bestillingen er bindende idet kunden bekrefter bestillingen og betaler med egen PayPal konto. I PayPal inneholder informasjon om produkt(er), pris, frakt, totalpris og PayPal konto informasjon.

Ekspedisjonsgebyr/Porto:

Vi legger til ekspedisjonsgebyr på alle bestillinger som dekker frakt av varekjøpet.

Leveringstid:

Vi leverer kun til adresser i Norge. Normal leveringstid er 3-5 virkedager etter mottatt bestilling.

Rett til å gå fra avtalen / angrerett

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen. Se angrerettloven for utfyllende informasjon.

Unntak fra og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke:
-Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
-Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.

Betaling

Alle våre priser er oppgitt i NOK inkl. mva. og eks. frakt.

Vi må ta forbehold mot feilprising, varebeskrivelser, lagerbeholdning og tekniske problemer som kan oppstå.

 

Kilder:

http://www.lovdata.no/all/hl-20030523-035.html

http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html

http://www.lovdata.no/all/nl-20001221-105.html